Ελλάδα

επικοινωνήστε με την Naevus Global για να επικοινωνήσετε με ανθρώπους στην Ελλάδα

 

Ηνωμένες Πολιτείες

Nevus Outreach (Ομάδα Facebook)

Nevus Love (Ομάδα Facebook)

Nevus Outreach inc (Σελίδα Facebook)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Caring Matters Now (Ομάδα Facebook για μέλη Caring Matters Now μόνο)

Caring Matters Now (Σελίδα Facebook)

 

Συγκεκριμένες ομάδες

Nevus Adults

Parents of Children with NCM (Neurocutaneous Melanocytosis)

CMN melanoma support group

Giant Nevus Removal Support Group

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Spread the love