ארגון מטופלים

ילדי האור – עמותה לילדי נבוס ומשפחותיהם

 

מידע רפואי

Information published by Prof. V. Kinsler, 2019

למידע בדפים אלה אנו מודים לפרופ ‘ורוניקה קינסלר, M.D., Ph.D. הת’ר אטצ’ברס, דוקטורט; הרפר פרייס, M.D. אתר זה לעולם אינו יכול להחליף ייעוץ רפואי אישי. לקבלת ייעוץ כזה, פנה תמיד לרופא, גם לעצמך וגם לילדך.

 

מרכז מומחיות

מרכזי מומחיות אינם ידועים על ידי Naevus Global. אם אתה רוצה למקם כאן מרכז, אנא צור קשר עם Naevus Global.

לקבלת ייעוץ רפואי המטפל יכול לפנות לנאבוס אינטרנשיונל. Naevus International היא רשת של אנשי מקצוע ומומחים לחילופי דברים בנושא CMN, אליהם מבטיחה Naevus Global סנגור וייצוג מטופלים.

 

תמיכה עמיתים באמצעות מדיה חברתית

מדיה חברתית

 

Return to information
Spread the love